Vanliga frågor & svar


Hur går ansökningsprocessen till?

Du skickar din ansökan via vår karriärsida (career.kry.se) eller direkt till Louise Källén (louise@kry.se, 0721-88 22 83). De dokument vi önskar få in är CV, referenser, id-kopia, legitimation och eventuellt specialistbevis. Om du önskar fakturera vill vi också erhålla giltig F-skattsedel.

Nästa steg i processen inleds det med att vi gör en bakgrundskontroll, vilket innefattar kontroll mot IVO, Socialstyrelsen och Brottsregistret samt kontakt med referenser.

Därefter får du genomgå en utbildning för att bli certifierad Kry-läkare. Där ingår också 3 st introduktionspass med patienter. Efter dina introduktionspass görs en djupare journalgranskning av en senior kollega och därefter har du ett utvärderande samtal tillsammans med din tilldelade kontaktperson (också kallad MDO, Medical Doctor Operator). Om allt ser bra ut är du Kry-certifierad och kan då börja jobba.

 

Vilka praktiska saker krävs för att arbeta på Kry?

Ett rum där du kan sitta ostört. En dator med webbkamera. BankID. Stark nätverksuppkoppling. Du kommer även att få Kry-kläder som du ska ha på dig när du arbetar.

 

Vad går att göra digitalt?

Som läkare på Kry kan du, förutom att ställa diagnos, förskriva recept och utfärda sjukintyg om lämpligt, utfärda remiss och hänvisa patienten till lab för provtagning. Mer detaljer om våra riktlinjer kring detta kommer du att få ta del av efter inkommen ansökan.

 

Vilka är de vanligaste patientfallen som läkare hanterar på Kry?

Patientfallen är väldigt varierande, där du dagligen kommer att hantera allt från receptförnyelser till mer tidskrävande patientärenden. En stor del av våra patienter kontaktar oss med hudbesvär, ögonbesvär, urinvägsinfektion, allergi- och astmabesvär. Du kommer att ha patienter i alla åldrar från hela Sverige.

 

Hur fungerar det med schemaläggning, semester och ersättning?

I en inledande fas, innan du börjar arbeta hos oss, kommer du genom samtal direkt med en representant från Kry att gå igenom dessa frågor. När kontraktet är påskrivet, innan du börjar arbeta hos oss, får du en tilldelad kontaktperson, också kallad MDO. Denna person är din främsta kontaktperson vid frågor som rör till exempel ersättning, schemaändringar, ledighet och utrustning. Du kommer att ha en nära kontakt med din MDO, som kommer att guida dig och se till att du trivs och har det du behöver.

 

Utveckling på Kry

Som läkare på Kry utbildas du kontinuerligt i tjänsten, men också genom webbinarium, workshops och föreläsningar. Du kommer också årligen att ha ett medarbetarsamtal tillsammans med din kontaktperson. Tack vare att vi arbetar digitalt har vi även möjlighet att följa upp data på ett helt nytt sätt, inklusive på individnivå - vilket våra läkare upplever som väldigt positivt.

 

Vilka typer av recept kan jag inte förskriva på Kry?

Kry har i nuläget valt att inte förskriva narkotikaklassade preparat. Dessa får under inga omständigheter förskrivas. Detta inkluderar även Imovane, Stilnoct, Citodon och de icke narkotikaklassade preparaten Gabapentin och Pregabalin. Vi kommunicerar detta tydligt till patienterna. Undantaget från ovanstående regel är hostmedicinen Cocilana-Etyfin, som vi efter godkännande och kontroll av patientens läkemedelsförteckning får lov att skriva ut, om medicinsk motivering finns.

 

Kan jag utfärda sjukintyg på Kry?

Läkare på Kry kan skriva olika typer av intyg, t ex intyg vid utebliven resa, VAB-intyg, sjukskrivning. Sjukskrivning utfärdas för max 14 dagar från första sjukdagen. Kry hanterar aldrig fall där Försäkringskassan redan är inblandad. På Kry kan du också utföra förstadagsintyg, vilket är hjälpsamt för många av våra patienter. Förstadagsintyg utfärdas enbart då ett skriftligt krav från arbetsgivaren finns och då det finns en tidsbegränsning på max 1 år.

 

Teamtailor

Career site by Teamtailor