Lege med erfaring fra bedriftshelse - remote engasjement høst 2021

Vi rekrutterer fortløpende.
Scroll to content

Vi leter etter en eller flere leger med erfaring fra bedriftshelsetjeneste på prosjektengasjement høsten 2021. Stillingsprosent og lengde er fleksibelt, men det er ønskelig med et engasjementet på fulltid (37,5 timer i uken) i august/september og oktober, med mindre engasjement både i forkant og i etterkant. Det er også interessant med fast ansettelse, om ønskelig. Kommenter gjerne ønsker i søknadsbrevet.

Kry har blitt engasjert av en landsdekkende bedrift for å gjøre målrettede helsekontroller av de ansatte. Kry er ikke en bedriftshelsetjeneste, og vil derfor gjennomføre helsekontrollene som en tilleggsleveranse til bedriftens etablerte BHT-leverandør, og i dialog med BHT-leverandøren. Som lege, vil oppgaven din være å vurdere labresultater og gjennomføre konsultasjoner med arbeidstakere via video. Du vil jobbe tett med medisinsk sjef og daglig leder i Kry i gjennomføringen av dette prosjektet. 

Kvalifikasjoner:

Du er lege med norsk autorisasjon og med erfaring fra bedriftshelsetjeneste.

Du liker utfordringer, teknologi og å prøve ut nye arbeidsmåter. Du er dynamisk, og har evnen til å se løsninger og muligheter.

Du er dyktig i faget ditt, har gode kommunikasjonsevner, og er flink med mennesker. Du forstår viktigheten av å bidra til gode pasientmøter.

Du har evnen til å jobbe selvstendig, systematisk og samarbeide med kollegaer digitalt. 

Du må beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig, flytende. 

Stillingsbeskrivelse

 • Gjennomføre videokonsultasjoner med ansatte i bedriften, der du går gjennom lab-resultater og gir veiledning til arbeidstakeren (inkluderer skriftlig oppsummering og råd)
 • Fylle inn overordnede funn og råd på gruppenivå i rapportmal
 • Få verdifull erfaring med telemedisin og e-konsultasjoner
 • Jobbe hjemmefra 
 • Du jobber via Kry sin plattform, der pasientlogistikk er lagt opp på forhånd. Journaler føres i godkjent elektronisk pasientjournal.
 • Ingen administrasjon utover det som er forbundet med pasientbehandling og avdelingsrapporten (rapportmalen)
 • Vær med i en bedrift hvor medisinskfaglig kvalitet og gode pasientopplevelser settes høyt

Arbeidstid

 • Daglig 5 effektive timer med pasientkonsultasjoner
 • I resterende tid av et dagsverk, er det forventet at du skal delta i oppstartsmøte med hvert kontor (1 time) og fylle inn resultater og funn i en rapportmal
 • Det er forventet at de 5 effektive timene med pasienter er lagt fast i tidsrommet mellom 8:00 og 17:00, ellers kan du selv styre arbeidshverdagen
 • Det er ønsket at engasjement er sammenhengene, men det kan også diskuteres å holde en mindre % over lenger periode
 • Du har ingen praksisutgifter utover at du må ha PC med kamera, internettlinje og Buypass kort

Om Kry

Kry er en helsetjenesteplattform, hvor pasienter møter helsepersonell gjennom videokonsultasjoner via mobiltelefon eller nettbrett. Kry ønsker å levere helsetjenester av høy kvalitet, men på pasientens premisser. Leger og psykologer, og på sikt jordmødre, sykepleier og fysioterapeuter, vil kunne jobbe fleksibelt, og selv velge når, hvor og hvor mye de ønsker å jobbe.

Kry sin visjon er å være den ledende helsetjeneste for e-helse i Europa, og vi vil knytte til oss de aller beste i bransjen. Du vil bli del av et team og en helsevirksomhet, som setter medisinskfaglig kvalitet og gode pasientopplevelser høyt.

Du kan lese mer på kry.no

 

Om prosjektet

Kry har blitt engasjert av en stor landsdekkende bedrift for å hjelpe til med målrettede helsekontroller av de ansatte. Bakgrunnen for dette, er at bedriften ønsker å forflytte mesteparten av prosessen fra fysisk til digitalt oppmøte. 

Helsekontrollene kommer til å foregå i 4 steg: (1) Overordnet risikokartlegging og individuell egenerklæring, (2) lab-undersøkelser på kontoret av sykepleier, (3) videokonsultasjon med lege og (4) aggregert rapport og overordnede råd på avdelingsnivå og/eller bedriftsnivå.

Virker dette interessant? Send inn søknad ved å trykke “Søk nå!” nedenfor. Spørsmål kan rettes til daglig leder, Benedicte Grytte Dahl, på benedicte@kry.no

 

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Kry

We’re on a mission to build better and more accessible healthcare

 

Already working at Kry?

Let’s recruit together and find your next colleague.

Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor