facebook tracking

Vi søker leger til digital legevakt i forbindelse med Covid-19-utbruddet

Er du lege og vil være med å gjøre en forskjell i en vanskelig tid? For å møte økt pågang i forbindelse med COVID-19 oppfordrer vi leger som har ekstra kapasitet til å bidra i vår digitale legevakt for å avlaste helsetjenestene.

Myndigheter og helsepersonell i hele landet jobber på spreng for å bekjempe spredningen av koronaviruset. Samtidig har digitale konsultasjoner fått en viktig rolle for å bidra til å opprettholde tilgang på helsehjelp i hele landet. Som Europas ledende digitale helsetjeneste opplever vi en stor økning i pågang. 

Vi har behov for leger som kan ta ekstravakter hos KRY med umiddelbar oppstart. Vi signerer konsulentavtale med timesbetaling. Vi har behov alle dager og tidspunkt mellom kl. 7 og 22. Både korte og lenger engasjement er aktuelt. Du står fritt til å påta deg passende arbeidsmengde. 

Stillingsbeskrivelse

 • Du har videokonsultasjoner med pasienter, og du velger selv når og hvor mye du ønsker å jobbe
 • Du jobber via KRY sin plattform, hvor du håndterer problemstillinger knyttet til Covid-19, med mulighet for utvidelse til andre problemstillinger om ønskelig 
 • Journaler føres i godkjent elektronisk pasientjournal
 • Åpningstidene er kl. 7-22 hele uken
 • Ingen administrasjon utover det som er forbundet med pasientbehandling
 • Du har ingen praksisutgifter utover at du må ha PC-utstyr, internettlinje og Buypass kort
 • Vær med i en bedrift hvor medisinskfaglig kvalitet og gode pasientopplevelser settes høyt
 • Vær med å forme fremtidens helsetjenester
 • Få verdifull erfaring med telemedisin og e-konsultasjoner
 • Jobb hjemmefra når det passer deg

Kvalifikasjoner:

Du er lege med norsk autorisasjon og minimum et halvt års erfaring fra allmennmedisin eller omfattende annen klinisk erfaring

Du liker utfordringer, teknologi og å prøve ut nye arbeidsmåter. Du er dynamisk, og har evnen til å se løsninger og muligheter.

Du liker å ha en fleksibel arbeidstid, der du kan bestemme hvor og når du vil jobbe.

Du er dyktig i faget ditt, har gode kommunikasjonsevner, og er flink med mennesker. Du forstår viktigheten av å bidra til gode pasientmøter. Du må beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig, flytende. 

Om KRY

Helsetjenestene har kapasitetsutfordringer, som er spådd å øke i fremtiden. Det å ikke få time hos sin fastlege er frustrende. Helsetjenesten er moden for grunnleggende endringer for å løse mange av utfordringene. Det er her KRY vil spille en rolle!

KRY er en helsetjenesteplattform, hvor pasienter møter helsepersonell gjennom videokonsultasjoner via mobiltelefon eller nettbrett. KRY ønsker å levere helsetjenester av høy kvalitet, men på pasientens premisser. Leger, og på sikt psykologer, jordmødre, sykepleier og fysioterapeuter, vil kunne jobbe fleksibelt, og selv velge når, hvor og hvor mye de ønsker å jobbe.

Vi har hjulpet pasienter med å få rask og god tilgang til primærhelsetjenester siden mars 2015. Vi er en privat helsetjeneste, og får ikke støtte fra det offentlige. Vi samarbeider også med forsikringsselskaper som tilbyr sine kunder å bruke KRY kostnadsfritt. 

KRY sin visjon er å være den ledende plattformen for e-helse i Europa, og vi vil knytte til oss de aller beste i bransjen. Du vil bli del av et team og en helsevirksomhet, som setter medisinskfaglig kvalitet og gode pasientopplevelser høyt.


Virker dette interessant? Send din søknad ved å trykke på "Send inn søknad" nedenfor. Spørsmål kan rettes til Kristin Smedås, Medical Operations Coordinator, på mail kristin@kry.no.

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

✓ We put the patient first
✓ We act with courage
✓ We have grit
✓ We work together

Already working at KRY ?

Let’s recruit together and find your next colleague.

 • Agnes Åman
 • Aisling Canton
 • Alba Beccaria
 • Amelia Smith
 • Amelie Frese
 • Amy Roberts
 • Anders Hampf
 • Andreas Mattsson
 • Anna Fredrixon
 • Anna Persson
Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor