facebook tracking
Leger med erfaring fra allmennmedisin

Leger med erfaring fra allmennmedisin

Vi søker etter leger som er interessert i å jobbe deltid hos KRY. Nå har du muligheten til å være med å påvirke fremtidens helsetjeneste!

Du er spesialist i allmennmedisin eller lege med norsk autorisasjon og minimum 1 års erfaring fra allmennmedisin.

Du liker utfordringer, teknologi og å prøve ut nye arbeidsmåter. Du er dynamisk, og har evnen til å se løsninger og muligheter.

Du liker å ha en fleksibel arbeidstid, der du kan bestemme hvor og når du vil jobbe.

Du er dyktig i faget ditt, har gode kommunikasjonsevner, og er flink med mennesker. Du forstår viktigheten av å bidra til gode pasientmøter.

Tiden er inne for en digitalisering av helsetjenester. Vil du være med?

Helsetjenestene har kapasitetsutfordringer, som er spådd å øke i fremtiden. Det å ikke få time hos sin fastlege er frustrende, samtidig som det kan koste unødvendig tid og penger og måtte gå til lege for banale tilstander. I utkantdistriktene opplever man ofte rekrutteringsproblemer og utfordringer med å beholde leger. Helsetjenesten er moden for grunnleggende endringer for å løse mange av utfordringene. Det er her KRY vil spille en rolle!

KRY er en helsetjenesteplattform, hvor pasienter møter helsepersonell gjennom videokonsultasjoner via PC eller mobiltelefon/nettbrett. I fremtiden kan en også bestille selvtester, be om resepter og mye mer. KRY ønsker å levere helsetjenester av høy kvalitet, men på pasientens premisser. Leger, og på sikt psykologer, jormødre, sykepleier og fysioeterapeuter, vil kunne jobbe fleksibelt, og selv velge når, hvor og hvor mye de ønsker å jobbe.

Vil har hjulpet pasienter med å få rask og god tilgang til primærhelsetjenester siden mars 2015. Vi er en privat helsetjeneste, og får ikke støtte fra det offentlige. Vi samarbeider også med et forsikringsselskap, som tilbyr sine kunder å bruke KRY gratis. I Sverige samarbeider KRY med flere fylkeskommuner og sykehus. KRY sin visjon er å være den ledende plattformen for e-helse i Europa, og vi vil knytte til oss de beste folkene. Du vil bli del av et team og en helsevirksomhet, som setter medisinskfaglig kvalitet og gode pasientopplevelser høyt.

Stillingsbeskrivelse

  • Vær med å forme fremtidens helsetjenester
  • Få verdifull erfaring med telemedisin og e-konsultasjoner
  • Jobb hjemmefra når det passer deg
  • Du har videokonsultasjoner med pasienter, og du velger selv når og hvor mye du ønsker å jobbe.
  • Du jobber via KRY sin plattform, hvor du håndterer enklere problemstillinger. Journaler føres i godkjent elektronisk pasientjournal.
  • Åpningstidene er kl 7-22 mandag til fredag og kl 8-22 lørdag og søndag. Legene arbeider 4-5 timers skift
  • Ingen administrasjon utover det som er forbundet med pasientbehandling
  • Du har ingen praksisutgifter utover at du må ha PC-utstyr, internettlinje og Buypass kort
  • Vær med i en bedrift hvor medisinskfaglig kvalitet og gode pasientopplevelser settes høyt

Virker dette interessant? Send din søknad til oss! Spørsmål kan rettes til Hanna Brundin (MD operation manager  hanna@kry.se).

Apply for this job

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Our values

✓ We put the patient first
✓ We act with courage
✓ We have grit
✓ We work together

Already working at KRY/LIVI?

Let’s recruit together and find your next colleague.

Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor