Kry logotype
Clinicians · Stockholm · Hybrid Remote

Kry söker legitimerad läkare till vårdcentral i Stockholm

Hur lång erfarenhet har du från arbete på vårdcentral?*
Hur lång yrkeserfarenhet har du efter avslutad examen?*
På en skala 1-5, hur bedömer du dina tekniska kunskaper (där 1 är låg kunskap och 5 är mycket god kunskap)?*

Personal information